ابن عربى و محدٌث بودن عمر علیه اللعنة !!!

ابن عربى و محدٌث بودن عمر علیه اللعنه !!!

ابن عربى و محدٌث  بودن عمر علیه اللعنه !!!

محى الدین معتقد است  که ملائکه با عمر سخن مى‏گویند – به اصطلاح وى محدٌث  است – او در فتوحاتش مى‏گوید:

قال ان یکن فى امّتى محدٌثون فعمر منهم فقد أثبت النّبى  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم ان ثمّ من یحدّث ممن لیس بنبىّ و قد یحدث بمثل هذا فانّه خارج عن تشریع الاحکام من الحلال والحرام

…واللّه‏ یقول لمن عمل منّا بما تشرع اللّه‏ له ان اللّه‏ یعلمه و یتولى تعلیمه بعلوم أنتجتها أعماله قال تعالى واتقواللّه‏ و یعلمکم اللّه‏ واللّه‏ بکلّ شى‏ء علیم و قال ان تتّقوا انّه یجعل لکم فرقاناً و من اقطاب هذا المقام عمربن‏الخطاب و أحمدبن حنبل [۱]

ابن عربى سنى نیست.

اهل سنت به آن چه در منابع شیعه آمده است که حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام وائمه اطهار علیهم‏السلام محدٌث  بوده‏اند ویا علم لدنى داشته‏اند منتقدند، امّا محى الدین عربى قائل است که عمر واحمد بن حنبل هم محدٌث  و هم داراى علم لدنى بوده‏اند که خداوند به آنها افاضه فرموده، پس باید گفت ابن عربى سنى نیست.

اگر شیعه اهل بیت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را پس از او محدٌث  مى‏دانستند؛ ابن عربى عمر را در عرض پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم محدٌث  مى‏داند، واحادیث موافقات عمر که اکثرا همراه با هتک به پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است دلیل این مطلب مى‏باشد. مانند آن چه در منابع حدیثى اهل سنت آمده از امر کردن عمر «نستجر باللّه‏» پیامبر  صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را که زنان خود را به حجاب فرمان دهد که باعث نزول آیه حجاب گردید!!!

در صحیح بخارى آمده است «فکان عمر یقول للنّبیّ  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم احجب نساءک فلم یکن رسول اللّه‏  صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم یفعل، فخرجت سوده بنت زمعه زوج النّبیّ ( صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم) لیلهً من اللیالی عشاءً وکانت إمرأه طویله فناداها عمر ألا قد عرفناک یا سوده، حرصا أن ینزل الحجاب فأنزل اللّه‏ آیه الحجاب».[۲]


[۱]. فتوحات ج۱ ص۲۰۰ باب الثلاثون.

[۲]. صحیح بخارى، ج ۱، ص ۱۳۶ کتاب الوضوء، باب ۱۰۹ خروج النساء إلى البراز…

نوشته : سید علیرضا حسینى

نظر دهيد