از ديدگاه اسلام اينده درخشان چه مشخصاتى دارد؟

از دیدگاه اسلام اینده درخشان چه مشخصاتى دارد؟

از دیدگاه اسلام اینده درخشان چه مشخصاتى دارد؟

از نظر اسلام اینده درخشان ویژگى هایى دارد که به انها اشاره مى کنیم:

۱ – خوشبینى به اینده بشریت.

۲ – گسترش عدالت.

۳ – رابطه انسان با انسان.

۴ – برقرارى مساوات کامل میان انسان ها در زمینه قانون.

۵ – بهره بردارى از مواهب طبیعى وتقسیم بیت المال و….

۶ – بلوغ بشریّت به خردمندى کامل.

۷ – عمران وابادى در سطح عالم.

۸ – برطرف شدن جنگ وخونریزى در سایه حکومت جهانى.

۹ – ایین وروش جدید.

۱۰ – گسترش توحید در کلّ جامعه.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد