اسامی مقدس حضرت مهدی در کتب مذهبی اهل ادیان

اسامی مقدس حضرت مهدی در کتب مذهبی اهل ادیان

اسامی مقدس حضرت مهدی در کتب مذهبی اهل ادیان
اینک قسمتی از اسامی مبارک آن حضرت را که با الفاظ مختلفی در بسیاری از کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان آمده است، از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم.
۱ ـ «صاحب» در صحف ابراهیم(علیه السلام)
۲ ـ «قائم» در زبور سیزدهم؛
۳ ـ «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم؛
۴ ـ «ماشیع» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی؛
۵ ـ «مهمید آخر» در انجیل؛
۶ ـ «سروش ایزد» در زمزم زرتشت؛
۷ ـ «بهرام» در ابستاق زند و پازند؛
۸ ـ «بنده یزدان» هم در زند و پازند؛
۹ ـ «لند بطاوا» در هزار نامه هندیان؛
۱۰ ـ «شماخیل» در ارماطس؛
۱۱ ـ «خوراند» در جاویدان؛
۱۲ ـ «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان؛
۱۳ ـ «خسرو» در کتاب مجوس؛
۱۴ ـ «میزان الحق» در کتاب اثری پیغمبر؛
۱۵ ـ «پرویز» در کتاب برزین آذر فارسیان؛
۱۶ ـ «فردوس اکبر» در کتاب قبروس رومیان؛
۱۷ ـ «کلمهُ الحقّ» در صحیفه آسمانی؛
۱۸ ـ «لِسانِ صدق» هم در صحیفه آسمانی؛
۱۹ ـ «صمصام الاکبر» در کتاب کندرال؛
۲۰ ـ «بقیه اللّه» در کتاب دوهر؛
۲۱ ـ «قاطع» در کتاب قنطره؛
۲۲ ـ «منصور» در کتاب دید براهمه؛
۲۳ ـ «ایستاده» (قائم) در کتاب شاکمونی؛
۲۴ ـ «ویشنو» در کتاب ریگ ودا؛
۲۵ ـ «فرخنده» (محمّد) در کتاب وشن جوک؛
۲۶ ـ «راهنما» (هادی و مهدی) در کتاب پاتیکل؛
۲۷ ـ «پسر انسان» در عهد جدید (اناجیل و ملحقات آن)
۲۸ ـ «سوشیانس» در کتاب زند و هومو من یسن، از کتب زردتشیان؛
۲۹ ـ در کتاب «شابوهرگان» کتاب مقدس «مانویه» ترجمه «مولر» نام «خود شهر ایزد» آمده که باید در آخر الزمان ظهور کند، و عدالت را در جهان آشکار سازد؛
۳۰ ـ «فیروز» (منصور) در کتاب شعیای پیامبر.
علاوه بر این ها اسامی دیگری نیز برای حضرت مهدی(علیه السلام)در کتب مقدّسه اهل ادیان ذکر شده است که ما به جهت اختصار از نقل آنها خودداری نمودیم.
اسامی مقدّسی چون: «صاحب، قائم، قاطع، منصور و بقیه اللّه» که در کتب مذهبی ملل مختلف آمده است، از القاب خاصّ وجود مقدّس حضرت حجّت بن الحسن العسکری ـ عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ است که در بیشتر روایات اسلامی، به آنها تصریح شده و ائمّه معصومین(علیهم السلام) در اکثر روایات، از آن حضرت به عنوان «صاحب»، «قائم» و «بقیه اللّه» یاد کرده اند. و این خود بیانگر این واقعیّت است که موعود همه اُمّتها و ملّتها همان وجود مقدّس منتظر غایب، حضرت حجّت بن الحسن العسکری (علیه السلام) است.

نظر دهيد