« اللهم کن لولیک … » در کتب روایی

« اللهم کن لولیک … » در کتب روایی

« اللهم کن لولیک … » در کتب روایی

برخی خیال می کنند که دعای سلامتی امام زمان سند ندارد . این مطلب برای رد چنین ادعایی تهیه شده است :

بررسی « اللهم کن لولیک … » در کتب روایی

این دعای شریف با اندک اختلافاتی در کتب مختلف حدیثی از صادقین علیهما السلام روایت شده است به این صورت که ابتدا حمد خدا شود و صلوات فرستاده شود بعد خوانده شود ، این دعا برای همه ی حالات و اوقات سفارش شده خصوصا برای شب بیست و سوم رمضان سفارش ویژه ای شده است .

منابعی که این دعا را در آن ها یافتم در ذیل می آید :

۱- (مهمترین و اصیل ترین منبع) الکافی ( فروع کافی ) – مرحوم کلینی متوفای ۳۲۹قمری

    – طبع دار الکتب الاسلامیه ( ۸جلدی ) جلد۴ صفحه۱۶۲ حدیث۴

    – طبع دار الحدیث ( ۱۵جلدی ) جلد۷ صفحه۶۳۶ حدیث۴ (حدیث۶۶۳۴ از ابتدای کتاب ، حدیث۴ از ابتدی باب)

 

۲- تهذیب الأحکام- شیخ طوسی متوفای ۴۶۰قمری

   – تحقیق خرسان ( ۱۰جلدی ) جلد۳ صفحه۱۰۳

۳- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد – شیخ طوسی متوفای ۴۶۰قمری

     – جلد۲ صفحه۶۳۰

۴- المزار الکبیر ( لابن المشهدی ) متوفای ۶۱۰قمری

    – ص۶۱۲

۵- اقبال الأعمال – سید بن طاووس (علی بن موسی) متوفای ۶۶۴قمری

    – طبع قدیم (۲جلدی) ج۱ ص۸۵

    – طبع جدید (۳جلدی) ج۱ ص۱۹۱

۶- فلاح السائل و نجاح المسائل – سید بن طاووس (علی بن موسی) متوفای ۶۶۴قمری

    – (طبع بوستان کتاب ۱جلدی) ص۴۶

    – ادب حضور (ترجمه فلاح السائل) ص۹۹

۷- مختصر البصائر – حلی (حسن بن سلیمان بن محمد) متوفای قرن هشتم

    – ص۴۶۰

۸- البلد الامین و الدرع الحصین – کفعمی متوفای ۹۰۵قمری

    – ص۲۰۳

۹- المصباح للکفعمی (جنه الامان الواقیه) – کفعمی متوفای ۹۰۵قمری

    – ص۵۸۶

۱۰- روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (شرح من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه است) – علامه مجلسی اول متوفای ۱۰۷۰

    – (طبع قدیم ۱۴جلدی) جلد۳ صفحه۴۴۹

۱۱- الوافی – مرحوم فیض کاشانی متوفای ۱۰۹۱

    – (۲۶جلدی) جلد۱۱ ص۴۰۶

۱۲- ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبار (شرح تهذیب الاحکام که از کتب اربعه است) – علامه مجلسی متوفای ۱۱۱۰

    – (۱۶جلدی) جلد۵ ص۱۰۷

۱۳- مرآه العقول فی شرح اخبار آل رسول (شرح الکافی که از کتب اربعه است) – علامه مجلسی متوفای ۱۱۱۰

    – (۲۶جلدی) حلد۱۶ ص۳۹۴

۱۴- بحار الانوار – علامه مجلسی متوفای ۱۱۱۰

    – (طبع بیروت ۱۱۱جلدی در ضمن دعایی طولانی که در روایتی دیگر است) جلد۸۶ ص۳۴۰

    – (طبع بیروت ۱۱۱جلدی) جلد۹۴ ص۳۴۹

۱۵- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل – محدث نوری متوفای ۱۳۲۰ق
    – (۲۸جلدی) جلد۷ ص۴۸۳ (به نقل از الکافی)

۱۶- جامع أحادیث الشیعه – آیت الله بروجردی متوفای ۱۳۸۰ق
    – (۳۱جلدی) جلد۳۱ ص۷۷۸ (در ضمن دعای ختم کتاب)

۱۷- مکاتیب الأئمه علیهم السلام – احمدی میانجی متوفای ۱۴۲۱ق
    – (۷جلدی) جلد۱ ص۱۶ (در ضمن وصیتنامه ی مصنف)

 

نظر دهيد