امام زمان (عج) چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهى مى يابد؟

امام زمان (عج) چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهى مى یابد؟

امام زمان (عج) چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهى مى یابد؟

این سؤال گاه از دیدگاه شخص غیر شیعى مطرح گشته وگاه نیز از شخص شیعه امامى مطرح مى گردد. در صورتى که سؤال از شخص غیر امامى مطرح گردد دو گونه مى توان به او پاسخ داد:

الف. اینکه این موضوع را باید همانند سایر مسائل اجتماعى بررسى کرد، به این معنا که هر گاه مصلحت اسلام وبشریّت اقتضاى ظهور حضرت را داشته باشد، به طور حتم امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد.

ب. اینکه امام علیه السلام از انجا که از جانب خداوند متعال مورد تایید است دستور ظهورش را مستقیما از جانب او خواهد گرفت.

و در صورتى که سؤال از شخصى امامى است در جواب سؤال او چند طرح ونظر داده شده است:

۱ – اینکه ان حضرت به زمان ظهور خود به جهت روایاتى که از اباء واجدادش رسیده اگاهى دارد. این احتمال در ادله نقلى به ان اشاره نشده است.

۲ – اینکه امام علیه السلام به طور اعجاز از زمان ظهورش اگاهى دارد به این نحو که خداوند هنگام رسیدن وقت ظهورش معجزه اى ایجاد خواهد کرد وبا ان، حضرت به وظیفه اش که همان ظهور است التفات پیدا مى کند. در روایات اشاره به این احتمال شده است:

راوندى مرسلا از امام کاظم علیه السلام در حدیثى راجع به حضرت مهدى علیه السلام نقل کرده که فرمود: (… اذا حان وقت خروجه انتثر ذلک العلم من نفسه، وانطقه اللَّه عزّ وجلّ فناداه: اخرج یا ولى اللَّه! فاقتل اعداء اللَّه، وله سیف مغمّد اذا حان وقت خروجه اقتلع ذلک السیف من غمده وانطقه اللَّه عزّ وجلّ فناداه السیف: اخرج یا ولى اللَّه! فلا یحلّ لک ان تقعد عن اعداء اللَّه…)؛(۱۶) (هر گاه وقت خروج حضرت رسید علم به خروج در نفس او منتشر خواهد شد. ان علم او را ندا داده که اى ولّى خدا! خروج کن ودشمنان خدا را به قتل برسان. وبراى او شمشیرى است، هنگامى که وقت خروج او فرا رسد از غلافش بیرون مى اید وحضرت را ندا داده، مى گوید: اى ولى خدا! خروج کن، که براى تو حلال نیست که از دشمنان خدا صرف نظر کنى).

صدوق نیز از مفضّل بن عمر نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر جابر سؤال کردم؟ حضرت فرمود: (… انّ منّا اماما مستترا، فاذا اراد اللَّه عزّ وجلّ اظهار آمده نکت فى قلبه نکته وامر بامر اللَّه عزّ وجلّ)؛(۱۷) (همانا از ما امامى است پنهان، هر گاه خداوند اراده کند تا او را از پرده غیبت به در اورد، در قلب او علامتى مى نهد، ان گاه به امر خدا سفارش خواهد کرد).

در حدیثى از امام زمان علیه السلام رسیده که فرمود: (علمنا على ثلاثه اوجه: ماضٍ وغابر وحادث، امّا الماضى فتفسیر، وامّا الغابر فموقوف، وامّا الحادث فقذف فى القلوب ونقر فى الاسماع وهو افضل علمنا…)؛(۱۸) (علم ما اهل بیت بر سه نوع است: علم به گذشته واینده وحادث. علم گذشته، تفسیر است. علم اینده، موقوف است. وعلم حادث، انداختن در قلوب وزمزمه در گوش هاست. این بخش بهترین علم ماست…).

۳ – اینکه حضرت مهدى علیه السلام با ان ذکاوت وخُبْرَوِیّتى که دارد وقت ظهور را دریابد.

احتمال دوّم مطابق روایات وعقل است.

 

پی نوشت :

(۱۶) خرائج وجرائح، ج ۳، ص ۱۱۶۷، ح ۶۴؛ کمال الدین، ص ۱۵۵؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۱، ح ۴٫

(۱۷) کمال الدین، ص ۳۴۹، ح ۴۲؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۵۷، ح ۴۹؛ کافى، ج ۱، ص ۳۴۳، ح ۳۰٫

(۱۸) دلائل الامامه، ص ۵۲۴، ح ۴۹۵٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد