ایا در زمان غیبت کبری می شود امام زمان را ملاقات کرد؟

ایا در زمان غیبت کبری می شود امام زمان را ملاقات کرد؟

ایا در زمان غیبت کبری می شود امام زمان را ملاقات کرد؟

بله در زمان غیبت کبرا امام زمان (عج) اگر اراده کنند که با کسی ملاقات نمایند این کار صورت می پذیرد و پاکان روزگار که توفیق دیدار ایشان را یافته اند تعدادشان به حدی زیاد است که داستان ان ملاقات ها خود یک کتاب مفصلی است (۱) ولی باید اگاه باشیم که در توقیعی که از ناحیه مقدسه امام زمان برای نائب چهارم ایشان ابوالحسن سمری بیرون امد حضرت چنین فرموده بودند که :

به زودی در میان شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیده اند بدان هر کس پیش از خروج سفیانی و صحیحه اسمانی ادعا کند که مرا دیده است دورغ می گوید و بر من افترا می بندد.

واضح است که این توقیع مبارک درصدد بیان نفی امکان رویت ان حضرت در زمان غیبت کبرا نیست بلکه این توقیع شریف برای بستن دکان ها و جلوگیری از بدعتها وتکذیب مدعیان نیابت خاصه مانند اقطاب صوفیه و رکن رابع شیخیه و مدعیان مهدویت صادر گردید.ولی افسوس که با وجود چنین روایت صریحی باز هم کسانی هستند که از ساده لوحی و نادانی مردم استفاده و برای خودشان دکانها باز کرده اند (۲)  لذا وظیفه و مسوولیتی که در این مورد به دوش دوستداران حضرت است تکذیب کسانی است که دم از ارتباط با ان حضرت زده و هر نوری را که به چشمشان می رسد نور مقدس امام خیال کرده وبا اعتقادات مردم بازی و از سادگی مردم سو استفاده نموده و خود را مورد توجه خاص امام زمان جا می زنند.

حال انکه ( والله یعلم ما یسرون و ما یعلنون )

منابع

۱ . نجم الثاقب : باب ۷ ـ منتهی الامال ـ العبقری الحسان ـ

۲ . مهدی موعود : باب۲۱ تا ۲۹ ـ تنزیه الانبیاء ـ الطرائف : ص ۱۸۴ ـ بحار الانوار : ج۵۲/۵۳ ص۳۱۸/۱۵۱ ـ جنه الماوی

نظر دهيد