به کوری چشم بعضی ها!

به کوری چشم بعضی ها!

به کوری چشم بعضی ها!

مدعیان!
شیاطین!
دشمنان خدا! تلاشتان بیهوده است.
وقتی او هست،
وقتی محبت او هست،
وقتی صمیمیت او هست،
وقتی لبخند او هست،
وقتی رحمت او هست،
وقتی قدرت او هست،
و عطر دل انگیزش،
و دست راهنمایش،
چه کسی به شما موجودات نفرین شده ی ریاکار نیرنگ باز دوزخی توجه می کند؟
مگر می شود لبخند او را با کج خند کریه تان عوض کرد؟
شما پهلوان پنبه ها را چه به فرمانروایی عالم؟
چه کسی می گوید جهان را بوی تعفن شما برداشته است؟
بو بکشید!
بوی بهشتی یار می آید!

***
از خودمان که نمی گوییم شاد باشید!
در روایات آمده امروز (۹ ربیع الاول) روز شادی آل علی (ع) است و نابودی دشمنان خدا!
یادت باشد اگر امروز شاد نیستی، دوست نیستی! (۱)

***

بهترین اعمال امروز: (۲)
۱٫ اطعام فقیران
۲٫ انفاق در راه خدا
۳٫ اگر دارید، پوشیدن لباس نو
۴٫ شکر خداوند متعال از شناخت امامی عظیم و مهربان مثل او.

پی نوشت:
۱٫ ملکی تبریزی، میرزا جواد، المراقبات، ص ۷۰
۲٫ قمی، عباس، مفاتیح الجنان، ذیل اعمال نهم و دوزادهم ربیع الاول

منبع : مستور

نظر دهيد