حضرت مهدى (عج) در احاديث قدسى

حضرت مهدى (عج) در احادیث قدسى

حضرت مهدى (عج) در احادیث قدسى

ـ خداوند فرمود: (اى پیامبر! بوسیله تو وپیشوایان از نسل تو بر بندگان خویش رحمت مى آورم، وبه وسیله قائم از بین شما، زمین خود را با تسبیح وتقدیس وتهلیل وتکبیر وبزرگداشت مقام الوهیّت، آباد مى سازم.

وبه وجود او زمین را از دشمنانم پاک مى کنم وآن را میراث اولیاى خویش قرار مى دهم، وبه وسیله او کلمه توحید را تعالى بخشیده، کلمه کافران را به سقوط مى کشانم، وبه دست او وبا علم خود سرزمین ها ودل بندگانم را حیاتى تازه مى بخشم وگنج ها وذخیره هاى پنهان را به مشیت خود برایش آشکار مى سازم.

وبا اراده خود او را بر نهانى ها ومکنونات قلبى دیگران آگاه مى گردانم وبا فرشتگان خود او را یارى مى رسانم تا در اجراى فرمان من وتبلیغ دین من مددکار او باشند. او به حقیقت ولىّ من است وبه راستى هدایتگر بندگان من مى باشد).(۲۵)

۲ ـ امام باقر (علیه السلام) در وجه نامگذارى حضرت (مهدى (علیه السلام)) به (قائم آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم)) حدیثى قدسى روایت فرمود: (زمانى که جدم حسین که صلوات خدا بر او باد به شهادت رسید، فرشتگان با گریه وزارى به درگاه خداوند عزوجلّ نالیدند وگفتند: پروردگارا! آیا از آنان که برگزیده وفرزند برگزیده تو را، وامام انتخاب شده از بین خلق را کشتند، در مى گذرى؟!

خداوند به آنان وحى فرمود که: (فرشتگان من آرام گیرید. سوگند به عزّت وجلالم که از آنان انتقام مى گیرم اگرچه بعد از گذشت زمانى طولانى باشد). سپس فرزندان از نسل حسین (علیه السلام) را که پس از او به امامت مى رسند به ملائکه نشان داد وآنان شاد شدند.

در بین این پیشوایان، یک نفرشان به نماز ایستاده بود (فإذا احدهم قائم یصلّى فقال اللّه عزّ وجلّ: بذلک القائم أنتقم منهم). خداوند عزّ وجلّ فرمود: به وسیله آن (قائم) از دشمنان وقاتلان حسین (علیه السلام) انتقام مى گیرم).(۲۶)

پی نوشت:

(۲۵) بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۶۶٫

(۲۶) مدرک پیش صفحه ۲۹٫

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

نظر دهيد