خبری جالب در مورد امام زمان در سال 1366

خبری جالب در مورد امام زمان در سال ۱۳۶۶

در خبرنامه داخلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۶۶/۳/۳۰ خبر جالبی بدین شرح امده:

سرخ پوستان ۳ قبیله از قبایل داکوتای شمالی و منطقه قطب در هنگام نیاز و نیز گم کردن راه در بین یخهای قطبی و جنگل از فردی به نام { مهدی} کمک میطلبند که تا همین اواخر از ارتباط این نام با اسلام و یا اصولا از مکتب اسلام نیز اطلاعی نداشتند و بعد از اطلاع از این موضوع تعدادی از دانشجویان سرخ پوست به دین اسلام مشرف شدند .

توضیح این خبرنامه

زبان شناسان و محققین زبانهای بومی امریکای شمالی کشف کردند که ریشه کلمه { مهدی} در زبانهای بومی اولیه در کشورهای شمالی و جنوبی امریکا از جنبه بسیار مذهبی و اسرار امیزی برخوردار است

(روزنه هایی از عالم غیب ص ۲۰       تالیف ایت الله محسن خرازی)

نظر دهيد