مراد از ظهور اصغر واکبر چيست؟

مراد از ظهور اصغر واکبر چیست؟

مراد از ظهور اصغر واکبر چیست؟

همان گونه که براى تثبیت وجا افتادن غیبت کبرا، خداوند متعال براى امام زمان علیه السلام غیبت صغرا را مقدّر کرد تا زمینه براى غیبت کبرا فراهم گردد، در مورد ظهور حضرت نیز گفته شده که قبل از ظهور اکبر، خداوند براى ایجاد امادگى براى ان، ظهور اصغرى را پیش بینى کرده است.

به این معنا که خداوند مدّتى قبل از ظهور اکبر، سطح علمى مردم را در طبقات مختلف جامعه بالا مى برد تا براى درک عصر حضرت مهدى علیه السلام قابلیت لازم را پیدا نمایند. این امادگى از دو طریق حاصل مى شود:

۱ – بالا بردن شعور واگاهى مردم نسبت به احتیاج داشتن حکومت جهانى توحیدى.

۲ – بالا بردن سطح علمى مردم براى پذیرش چنین حکومتى.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد