مصلح موعود در آيين يهود و مسيحيت

مصلح موعود در آیین یهود و مسیحیت

مصلح موعود در آیین یهود و مسیحیت

آیا در کتاب هاى مقدس یهودیان و مسیحیان به مصلح آخرالزمان اشاره شده است؟

کتاب هاى مقدس یهود، بارها به ظهور مسیح اشاره کرده اند و در برخى از انجیل ها به بازگشت حضرت عیسى(علیه السلام) تأکید شده است; لکن این اشارات و نصوص با مطالبى که در مورد مصلح آخرالزمان ذکر شده، تفاوت دارد و باید این دو نوع بشارت، یعنى بشارت بازگشت حضرت عیسى(علیه السلام) و بشارت ظهور مصلح آخرالزمان را از همدیگر تفکیک کرد. به همین دلیل براى پرهیز از طولانى شدن بحث به ذکر برخى از بشارت هایى که در مورد ظهور مصلح آخرالزمان وارد شده، اکتفا مى کنیم:

الف) بشارت ظهور مصلح آخرالزمان در «عهد قدیم»

در بخش «عهد قدیم» کتاب مقدس به بشارت هاى مختلفى در مورد بعثت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)و نیز به تعداد ائمه ى معصومین که از اولاد حضرت اسماعیل اند، اشاره شده است; به طور مثال در کتاب «پیدایش» نقل شده است که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود: «… امّا در مورد اسماعیل نیز تقاضاى تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد و نسل او را چنان زیاد خواهم کرد که قوم بزرگى از او به وجود آید. دوازده امیر ]امام[ از میان فرزندان او برخواهند خواست…»[۱]

در بخش هاى دیگر کتاب مقدس نیز مطالبى در این مورد آمده است، لکن این قسمت را ذکر کردیم تا روشن شود که بین بشارت هاى موجود در مورد ظهور مسیح و مصلح آخرالزمان فرق وجود دارد; زیرا اوّلى از اولاد اسحاق و دوّمى از فرزندان اسماعیل خواهد بود.

در کتاب «مزامیر داود» در مورد مصلح آخرالزمان آمده است که «… زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما متوکلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک مدتى شریر نخواهد بود. در مکانش تأمل خواهى کرد و نخواهد بود، امّا حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد…; زیرا متبرکان خداوند، وارث زمین خواهند شد; امّا ملعونان وى منقطع خواهند شد.»[۲]

خداوند نیز در قرآن به این مطلب اشاره کرده و مى فرماید:

(وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الارْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ)[۳];

در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد.

در کتاب «حبقوق» بنى نوشته شده:

… و اگر چه تأخیر نماید، برایش منتظر باش بد که جمیع امت ها را نزد خویش جمع مى کند و تمامى را براى خویشتن فراهم مى کند.[۴]

هم چنین در کتاب «اشعیا» ـ در بحثى که سراسر تشبیه است ـ مى خوانیم:

و نهالى از تنه ى یسى بر آمده، شاخه اى از شاخه هایش قد خواهد کشید… ذلیلان را به عدالت حکم و براى مسکینان زمینى به راستى تنبیه (و مایه بیدارى) خواهد بود. کمربند کمرش عدالت و وفانطاق میانش خواهد بود.

گرگ با بره سکونت داشته… و طفل کوچک راعى (شبان) ایشان خواهد بود… و در تمامى کوه مقدس من، هیچ ضرر و فساد نخواهد کرد; زیرا که زمین از دانش خداوند مثل آب هایى که دریا را فرو مى گیرند پر خواهد شد.[۵]

ب) بشارت ظهور مصلح موعود در «عهد جدید»

در آثار دینى مسیحیت که به عهد جدید معروف است، در مورد مصلح موعود بشارت ها و اشارت هایى آمده است که مى توان از انجیل متى، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل برنابا، مکاشفات یوحنا[۶] و… نام برد که به دو نمونه اشاره مى کنیم:

۱٫ در انجیل متى چنین آمده است:

چون که برق از مشرق بیرون مى آید و تا به مغرب ظاهر مى گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود… خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان که مى آید با قدرت و جلال عظیم، و فرشته هاى خود را (یاران خود را) خواهد فرستاد با صور بلند آواز و آنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود.[۷]

۲٫ در انجیل لوقا نیز آمده است:

کمرهاى خود را بسته و چراغ هاى خود را افروخته دارید و مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود مى کشد تا هر وقت بیاید و در را بکوبد، بى درنگ آن را براى او باز کنید.[۸]

آنچه از کتاب مقدس (چه عهد عتیق و چه عهد جدید) ذکر شد، همگى دلالت بر ظهور منجى و مصلح آخرالزمان دارند. او با قدرت و عظمت خاصى خواهد آمد و عدالت را بر زمین جارى خواهد ساخت. این دو خصوصیت نشان مى دهد که مصلح موعود، انبیاى گذشته نبودند; زیرا هیچ کدام از فرستادگان قبلى نتوانستند حکومت الهى را بر سرتاسر زمین گسترش دهند و همه ى آنها ـ که خاتم آنها حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)بود ـ تحقق فراگیر شدن عدالت الهى را به دوره ى ظهور مصلح آخرالزمان (امام مهدى(عج)) موکول کردند.


[۱]. کتاب مقدس، عهد قدیم، کتاب پیدایش، فصل ۱۷، ش ۲۰ ـ ۲۱٫

[۲]. کتاب مقدس، عهد قدیم، مزامیر، ش ۳۷٫

[۳]. انبیاء: ۱۰۵٫

[۴]. کتاب مقدس، عهد قدیم، کتاب حبقوق، فصل ۲، ش ۵٫

[۵]. کتاب مقدس، عهد قدیم، کتاب اشعیا، فصل ۱۱، ش ۱ – ۱۰٫

[۶]. محمدرضا حکیمى، خورشید مغرب، ص ۵۸٫

[۷]. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متى، فصل ۲۴، ش ۳۰ ـ ۳۲٫

[۸]. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل لوقا، فصل ۱۲، ش ۳۵ ـ ۳۷٫

منبع : بینش نو

نظر دهيد