معناى ظهور امام زمان (عج) چيست؟

معناى ظهور امام زمان (عج) چیست؟

معناى ظهور امام زمان (عج) چیست؟

در اینکه معناى ظهور امام زمان علیه السلام چیست، سه احتمال داده شده که قابل جمع است:

۱ – اینکه مقصود از ظهور، بروز وانکشاف بعد از محجوب بودن واستتار باشد. این معنا مختص فهم شیعى است که معتقد به غیبت براى امام زمان علیه السلام است.

۲ – اینکه مقصود اعلان انقلاب وقیام به جهت پیاده کردن اسلام ناب ودر سایه حکومت عدل باشد. این مفهوم با دیدگاه امامى ودیگران نیز سازگارى دارد.

۳ – مقصود از ظهور، پیروزى وسیطره بر عالم است. این معنا بعد از ان حاصل مى شود که حضرت از پرده غیبت به در آمده وامور او مرتّب گردد.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد