مهدى (عج) در قرآن

مهدى (عج) در قرآن

مهدى (عج) در قرآن

در قرآن، آیات بسیارى وجود دارد که به شهادت روایات مستند ومعتبر، در باره حضرت مهدى (علیه السلام) وقیام جهانى او نازل گردیده است.

در کتاب شریف (المحجّه فى ما نزل فى القائم الحجّه (علیه السلام)) که توسط محدث بزرگوار، مرحوم سید هاشم بحرانى وبا بهره گیرى از دهها جلد کتب تفسیر وحدیث، تألیف گردیده، مجموعاً (۱۳۲) آیه از آیات کریمه قرآن ذکر شده که در ذیل هر کدام یک یا چند روایت در تبیین کیفیت ارتباط آیه با آن حضرت (علیه السلام)، نقل شده است.

در اینجا به ذکر چند روایت در این مورد، بسنده مى کنیم:

۱ ـ امام صادق (علیه السلام) در باره قول خداى عزّ وجلّ: (هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدّین کلّه ولو کره المشرکون)(۱۳) فرمود:

(به خدا سوگند! هنوز تأویل این آیه نازل نشده است وتا زمان قیام قائم (علیه السلام) نیز نازل نخواهد شد. پس زمانى که قائم (علیه السلام) به پا خیزد، هیچ کافر ومشرکى نمى ماند مگر آنکه خروج او را ناخوشایند مى شمارد).(۱۴)

۲ ـ امام باقر (علیه السلام) در باره آیه شریفه (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاً)(۱۵) فرمود:

(زمانى که قائم (علیه السلام) قیام نماید، دولت باطل از بین خواهد رفت).(۱۶)

۳ ـ امام صادق (علیه السلام) در بیان معناى آیه کریمه (ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادى الصّالحون)(۱۷) فرمود:

(تمام کتب آسمانى، ذکر خداست، وبندگان شایسته خدا که وارثان زمین هستند، حضرت قائم (علیه السلام) ویاران او مى باشند).(۱۸)

۴ ـ امام باقر (علیه السلام) در باره قول خداى عزّ وجلّ: (الذین إن مکّنّاهم فى الأرض اقاموا الصلوه وآتوا الزکاه..).(۱۹) فرمود:

(این آیه در حق آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) است در حق حضرت مهدى (علیه السلام) ویاران او که خداوند شرق وغرب زمین را تحت سلطه آنان قرار مى دهد وبه وسیله آنان دین را پیروز گردانده وبدعتها وباطلها را مى میراند).(۲۰)

۵ ـ امام سجاد (علیه السلام) زمانى که این آیه شریفه را قرائت نمود: (وَعَد اللّه الّذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنَّهم فى الأرض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکّننّ لهم دینهم الّذى ارتضى لهم ولیبدِّلنّهم من بعد خوفهم أمناً یعبدوننى ولا یشرکون بى شیئاً)(۲۱) فرمود:

(به خدا سوگند! آنان شیعیان ما اهلبیت هستند، خداوند ـ آن خلافت در زمین واقتدار بخشیدن به دین را ـ به وسیله آنان وبه دست مردى از ما، که مهدى این امت است، تحقق خواهد داد وهم اوست که پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) در باره اش فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده باشد، خداوند همان روز را آنچنان طولانى خواهد کرد که مردى از خاندان من که همنام من است فرا برسد وزمین را آنچنان که از ظلم وجور پر شده باشد، از عدل وداد آکنده سازد).(۲۲)

۶ ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود: (آیه (أمّن یجیب المضطرّ اذا دعاه ویکشف السّوء ویجعلکم خلفاء الأرض)(۲۳) در باره قائم از آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) نازل شده است. به خدا سوگند، او همان مضطرّ درمانده اى است که چون در مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزارد وفرج خویش از خدا بخواهد، خداوند دعایش را اجابت کند وبدیها را برطرف سازد واو را در زمین خلیفه قرار دهد).(۲۴)

پی نوشت:

(۱۳) سوره توبه، آیه ۳۳ اوست خدایى که پیامبرش را با هدایت ودین حق فرو فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند اگرچه ناخوشایند کافران باشد.

(۱۴) کمال الدین وتمام النعمه ـ شیخ صدوق ـ ج ۲ ص ۶۷۰٫

(۱۵) سوره اسراء، آیه ۸۱ بگو حق آمد وباطل از بین رفت، همانا باطل نابود شدنى است.

(۱۶) الروضه ص ۲۸۷٫

(۱۷) سوره انبیاء آیه ۱۰۵ براستى بعد از ذکر، در زبور نوشتیم که بندگان صالح من وارثان زمین خواهند بود.

(۱۸) تفسیر على بن ابراهیم، ج ۲ ص ۷۷٫

(۱۹) سوره حج، آیه ۴۱ کسانى که اگر آنان را در زمین قدرت بخشیم نماز به پا مى دارند وزکات مى دهند.

(۲۰) تأویل الآیات الظاهره ـ کتاب خطى ـ.

(۲۱) سوره نور آیه ۵۵ خدا به مؤمنان وشایستگان شما وعده داده که آنان را در زمین همچون پیشینیان خلافت بخشد ودین مورد رضایت خود را براى آنان تمکین واقتدار دهد وترس آنان را به امنیّت تبدیل کند تا مرا بپرستند وشرک نورزند.

(۲۲) تفسیر عیاشى ج ۳ ص ۱۳۶٫

(۲۳) سوره نمل، آیه ۶۲ جز خدا کیست که دعاى درمانده واقعى را اجابت کند وبلاء را رفع نماید وشما را خلفاى زمین قرار دهد؟

(۲۴) تفسیر قمى ـ ج ۲ ص ۱۲۹٫

موعود شناسی و پاسخ به شبهات

نظر دهيد