نشانه های ظهور(رسول اکرم و نشانه های ظهور1)

نشانه های ظهور(رسول اکرم و نشانه های ظهور۱)

عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله سیاتی علی امتی زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیّتهم طمعا فی الدنیا لا یریدون به ما عند الله عزوجل یکون امرهم ریاء ولا یخالطه خوف یعمهم الله منه بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم.بحار ج۵۲ ص ۱۹۰

سکونی از امام جعفر صادق نقل می کند که پیامبر فرمودند : بر امت من زمانی بیاید که باطن انها پلید و ظاهرشان به جهت طمع در دنیا اراسته باشد و خداوند را در نظر ندارند عمل انها ریا است و از او نمی ترسند خداوند نیز همه انها را عقوبت خواهد کرد و هرچه دعا کنند حتی دعای غریق مستجاب نخواهد شد.

از این روایت چند علامت برای ظهور حضرت بقیهالله عجل الله تعالی فرجه ان هم از زبان اورنده اسلام  حضرت محمد صلی الله علیه واله نقل کرده اند :

۱- دلها مملو از خبائث و صفات رذیله می شود.

۲- مردم تظاهر به خوبیها میکنند در حالی که دلشان از خوبیها خالی است.

۳- هدف از این تظاهر ها فرو رفتن در کثافات اخلاقی دنیا و تعینات ان است.

۴-کارهای انها اگر چه به صورت عبادت است اما برای غیر خدا انجام می شود.{ریا}

۵- توجه به  عالم اخرت نخواهند داشت و از خداوند نمی ترسند.

۶- به جهت این صفات خداوند انها را عقاب می کند به بلاهای اجتماعی از قبیل جنگ،گرفتار ظلم شدن ، گرانی ، سلب برکت و …..

۷- در این موقع هرچه دعا کنند حتی دعای غریق هم مستجاب نخواهد شد.

منبع : کتاب نشانه های ظهور

نظر دهيد