نشانه های ظهور(ظهور در قران2)

نشانه های ظهور(ظهور در قران۲)

(انّ الله قادر علی ان ینزّل آیه) انعام ۳۷

بدرستی که خداوند قادر است نشانه ای فرو فرستد.

در تفسیر این ایه به چند نشانه از نشانه های ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام اشاره شده است . و اینک اصل روایت که ایه را تفسیر کرده :

فی روایت ابی الجارود : عن ابی جعفر علیه السلام فی قو له { ان الله قادر علی ان ینزل ایه} و سیریک فی اخر الزمان ایات منها دابه الارض و الدجال و نزول عیسی بن مریم و طلوع الشمس من مغربها .بحار ج ۵۲ ص ۱۸۱

ابی الجارود میگوید امام باقر علیه السلام در تفسیر اله ان الله … فرمودند زود است که در اخرالزمان ایات و نشانه هایی از قدرت خداوند میبینی :

۱- دابهالارض که منظور تشریف فرمایی حضرت امیر المومنین در رجعت و یا حضرت ولی عصر  می باشد.

۲- دجال

۳-نزول حضرت عیسی بن مریم از اسمان

۴- طلوع خورشید از مغرب

( قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض) انعام ۶۵

بگو او تواناست که بر شما عذابی از بالای سر و زیر پاهای شما برانگیزد یا اینکه شما را گروه های غیر متحد قرار دهد و اسیب برخی را به برخی دیگر بچشاند.

این ایه توسط حدیثی از امام باقر علیه السلام تفسیر شده که به ان اشاره میکنیم :

عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی {قل هو القادر …} قال هو الدجال و الصیحه {او من تحت ارجلکم} و هو الخسف {او یلبسکم شیعا}و هو اختلاف فی الدین و طعن بعضکم علی بعض{و یذیق بعضکم باس بعض}و هو ان یقتل بعضکم بعضا و کل هذا فی اهل القبله. بحار ج ۵۲ ص ۱۸۲

از امام باقر در فرموده خداوند {قل هو القادر علی} منقول است که فرمودند :ان دجال و صیحه اسمانی است و عذابی اسمانی از بالا و مراد از { او من تحت ارجلکم} عبارت از خسف و فرو رفتگی زمین است و مراد از {او یلبسکم شیعا} اختلاف در دین و طعن به یکدیگر زدن است و منظور از {یذیق بعضکم باس بعض} کشتن بعضتان است یکدیگر را و تمام این حوادث در میان اهل قبله و مسلمین به وقوع می پیوندد.

واینها همه از نشانه های ظهور است.

اللهم عجل لولیک الفرج

منبع : کتاب نشانه های ظهور

نظر دهيد