نشانه های ظهور(قران ونشانه های ظهور)

نشانه های ظهور(قران ونشانه های ظهور)

( سنریهم ایاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبیّن لهم انّه الحق اولم یکف بربّک انّه علی کل شئ شهید) فصلت ۵۳

بزودی ایات ونشانه هایی از قدرت خود را در صحنه گیتی ودر وجودشان بدانها نشان خواهیم داد تا بر انها اشکار شود که او حق است.

ممکن است نشانه های افاقی همان صیحه اسمانی باشد و منظور از ایات انفسی همان رعب و ترس باشد که در دلها جای می گیرد.

(ولنبلونّکم بشئ من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات بشّر الصابرین)بقره ۱۵۶

و هر اینه شما را به وسیله ترس و گرسنگی و نقص در مالها و جانها و میوه ها می ازماییم و صبر کنندگان را بشارت ده.

حال به روایتی از امام صادق علیه السلام توجه فرمایید :

(عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله جعفر بن محمدعلیهما السلام انه قال ان قدام قیام القائم علامات بلوی من الله تعالی لعباده المومنین قلت و ما هی ذلک قال ذلک قول الله عزّ وجل { ولنبلونکم شئ من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین} قال …….غیبت نعمانی ص ۲۵۰

یعنی : محمدبن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام فرمودند پیش از قیام قائم نشانه هایی است جهت لزمایش از جانب خداوند نسبت به بندگان مومنش، عرض کردم ان نشانه ها چیست؟فرمودند ان گفتار خداوند که فرموده {ولنبلونکم بشئ} فرمود لنبلونکم یعنی هر اینه بیازماییم شما مومنان را به مقدار و چیزی از ترس از ملوک بنی فلان { بنی عباس} در پایان زمامداریشان و گرسنگی به خاطر بالا بودن قیمتها و کاستی از مالها یعنی فساد تجارتها و فساد جانها یعنی مرگ سریع و محصولات یعنی کم شدن کشاورزی و کمبود برکت محصولات  ، و بشر الصابرین یعنی بشارت ده صابران را در چنین وقتی به خروج قائم علیه السلام . سپس به من فرمود ای محمد این است تاویل قول خداوند عز وجل که می فرماید : و ما یعلم تاویله … یعنی نمیداند تاویل قران را جز خدا و پایداران در دانش.

منبع :کتاب نشانه های ظهور

نظر دهيد