نظر تافلر درباره پايان تاريخ چيست؟

نظر تافلر درباره پایان تاریخ چیست؟

نظر تافلر درباره پایان تاریخ چیست؟

الوین تافلر روزنامه نگار امریکایى صاحب کتاب (موج سوّم) در رابطه با پیش بینى پایان تاریخ وسیطره نهایى لیبرالیسم مى گوید:

الف. امروز روزگار (ترین ها) است، پر بیننده ترین فیلم یعنى بهترین فیلم و….

ب. در قرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم معیار برترى، قدرت سیاسى در صحنه جهانى بوده وبه تدریج جاى خود را به توان اقتصادى داده که وضعیت امروز است ودر اینده نیز توان خود را به دانش مى دهد، ولذا در اینده کشورهایى در صحنه جهانى صاحب قدرت خواهند بود که از توان بالایى در امر دانش واطلاعات دارند.

ج. غرب در اینده محور عمده قدرت تکنیک ودانش بشرى است.

د. دموکراسى لیبرال با همه اشکالاتى که داشته بهترین راه ورسم زندگى اجتماعى است.

نتیجه: اینده جهان از ان لیبرالیسم غربى است.

پاسخ:

۱ – این نظریه پایان تاریخ نیست، بلکه تاریخ بعد است.

۲ – در مقدمه اول، ملاک برتر بودن هر چیز را خواست انسان مى داند در حالى که ملاک، حکم عقل ونقل است، نه حتّى مصالح زودگذر. خداوند متعال مى فرماید: (عَسى انْ تَکْرَهُوا شَیْئا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسى انْ تُحِبُّوا شَیْئا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ)؛(۱) (چه بسا چیزى را کراهت دارید در حالى که خیر شما در ان است وچه بسا چیزى را دوست دارید که براى شما شرّ است).

۳ – او در مقدمه دوم خود توان نظامى را معیار قدرت سیاسى در صحنه جهانى مى داند در حالى که سلطه سیاسى واستعمار مردم از طریق زورگویى جز اغتشاش وگسترش استبداد وظلم چیزى به ارمغان نمى اورد.

۴ – آیا رسیدن به محور عمده قدرت به هر قیمتى، با معیارهاى عقلى وفطرى وانسانى سازگارى دارد؟

۵ – وظیفه نظریه پرداز سیاسى گمانه زنى براى اینده تاریخ نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن مصالح کلّ جامعه براى بشر برنامه ریزى کرده واینده بهترى را نوید دهد.

۶ – آیا نظام سرمایه دارى براى جوامع خود خوشبختى به ارمغان اورده، یا نظام طبقاتى فاحش ایجاد کرده است؟

ولذا تافلر مى گوید: (فهرست مشکلاتى که جامعه ما (غرب) با ان مواجه است تمامى ندارد).(۲)

 

پی نوشت :

(۱) سوره بقره، ایه ۲۱۶٫

(۲) به سوى تمدن جدید، الوین وهایدى تافلر، ص ۹۶و۹۷٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد