نظر فوکوياما درباره پايان تاريخ چيست؟

نظر فوکویاما درباره پایان تاریخ چیست؟

نظر فوکویاما درباره پایان تاریخ چیست؟

نظر فوکویاما، نویسنده معاصر ژاپنى الاصل امریکایى درباره پایان تاریخ، برگرفته از نظریه جریان حقیقى تاریخ هگل است. او مى گوید:

الف. تاریخ داراى تکامل است.

ب. این تکامل هم معنوى وهم مادى است.

ج. با طى هر دو کمال، تاریخ به پایان مى رسد.

د. کمال معنوى در سال ۱۸۰۶ در زمان شکست ناپلئون اتفاق افتاد.

ه. کمال مادى تاریخ به تاخیر افتاده ودوره کنونى که دوره لیبرالیسم است همان دوره پایان تاریخ هگل است که مایه سعادت بشر مى باشد.(۱۷)

پاسخ:

۱ – این نظریه، بنیادگرایى حرکت هاى اسلامى را نادیده گرفته، که در این برهه از زمان ظهور کرده است.

۲ – این فکر نژادپرستى بر اساس این باور است که امریکا در سیاست خارجى وداخلى رمز وراز خوشبختى را کسب کرده است ومى خواهد ان را به سراسر جهان تعمیم دهد که این خیالى بیش نیست.

۳ – این استدلال بر اساس این است که بهترین ها کسانى اند که غالبند واین حرفى باطل است؛ زیرا چه بسا در تاریخ ظالمینى که غالب شدند.

 

پی نوشت :

(۱۷) کاوش هاى نظرى در سیاست خارجى، ص ۱۸۲٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


۱ نظر

  1. سخکده گفت:

    کتاب پایان تاریخ فوکویاما منشر شد.

نظر دهيد