شباهتهای میان پیامبران و امام زمان (عج)

شباهتهای میان پیامبران و امام زمان (عج)

شباهتهای میان پیامبران و امام زمان (عج)

۱– شباهتش به ادم و نوح طول عمر ان حضرت است.

۲– شباهتی به یونس دارد که بعد از پیری به صورت جوانی به سوی قومش برگشت.

۳– شباهتش به یوسف پنهان بودن او از اشنایان خویش است با انکه مسافت بین او و انها کم است.

۴– شباهتی به صالح نبی دارد و ان چند دسته شدن قومش در مدت دوری او است.

۵– شباهتش به خضر و ذوالقرنین طولانی شدن غیبت است.

۶– شباهتی به ابراهیم و موسی دارد و ان پنهان بودن ولایت او وغیبت ودوری گزیدن از قومش است.سنتی نیز از موسی دارد که انتظار اذن از طرف خداوند برای قیام است.

۷– شباهتی به عیسی دارد و ان اختلاف مردم درباره زنده بودن یا مردن ان حضرت است.

۸– شباهتش به جدش در نام و کنیه و قیام با شمشیر است

منابع:

مهدی موعود:باب ۱۸ ص ۴۷۸ – الشموس المضیئه:باب ۳ فصل ۶-ایت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی در “مکیال المکارم” شباهتهای حضرت را به پیامبران بیان کرده است:اثبات الهداه:ج ۳ ص ۴۹۶

نظر دهيد