آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (31) / به سپاه خدا می پیوندیم

آثار دعا برای فرج (31) /  به سپاه خدا می پیوندیم   مَثَل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مَثل رأی دادن برای تشکیل یک دولت است. وقتی دعا فرج می خوانیم، انگار که به صندوق تشکیل دولت خداخواهانه ی امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)، یک رأی «آری» …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (30) / شهیدیم!

آثار دعا برای فرج (30) /  شهیدیم!   مَثَل ما وقتی که برای فرج دعا می کنیم، مَثل مردانی است که در صدر اسلام، وقتی که اسلام، نامِ ناآشنا و غریبی بود، برای مردی که هنوز چهره ی تابنده اش را همه کس نشناخته بودند، آستین بالا زدند؛ شمشیر به …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (29) / شعائر اسلام را زنده می کنیم

آثار دعا برای فرج (29) / شعائر اسلام را زنده می کنیم   مَثل ما وقتی که برای فرج دعا می کنیم، مَثل کسی است که در میان جماعتی که خواب هستند، با صدای بلند فریاد می زند: «بیدار شوید! دیر شد! خواب ماندید!» شباهتش هم معلوم است! عدّه ای …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (28) / خدا را خرسند می کنیم

آثار دعا برای فرج (28) / خدا را خرسند می کنیم مَثل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مَثل وقتی است که برای خوشایند پدر و مادرمان، دست پرچین و چروک پدربزرگ و مادربزرگمان را می بوسیم. هرچند شاید خوشمان نیاید که خم شویم و جوانی و غرورمان را …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (27) / همنشین ملائک می شویم

آثار دعا برای فرج (27) / همنشین ملائک می شویم   مَثَل ما وقتی که گرد هم جمع می شویم و برای آخرین ذخیره ی خدا دعا می کنیم، مَثل وقتی است که در شبی تاریکتر از تاریک، ستارگانی شروع به درخشش کنند. (1) نمی دانم تا به حال در …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (26) / در سایه ی خدا می نشینیم

آثار دعا برای فرج (26) / در سایه ی خدا می نشینیم مَثل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مَثل انسانی است که میان انسانهای دیگر در کویری خشک و سوزان راه می رود. همه از گرمای آفتاب و تفتیدگی صحرا می نالند در حالی که او، چتری بزرگ …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (25) / مَحرم می شویم

 آثار دعا برای فرج (25) / مَحرم می شویم مَثل ما و دعای فرج، مَثل بهلول است و آن معلّمی که خدا را به خاطر ندیدنش انکار می کرد. بهلول برای آن که نشان استاد بی خرد بدهد که همه چیز دیدنی نیست، معلم را به باد کتک گرفت. معلم …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (24) / سیراب می شویم

آثار دعا برای فرج (24) / سیراب می شویم مَثَل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مانند وقتی است که در وقت افطار کردن روزه ای که در طولانی ترین روزهای تابستان گرفته ایم، سوخته و تشنه و هلاک، یک لیوان آب می خوریم. البته وجه شباهتش خنک شدن …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (23) / هلاک نمی شویم

آثار دعا برای فرج (23) / هلاک نمی شویم مَثَل ما وقتی که برای فرج دعا نمی کنیم، مانند کسی است که تا گردن در باتلاق فرو رفته و همچنان لبخند به لب اصرار دارد که همه چیز خوب و خوش و آرام است! یا شاید هم شبیه کسی که …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (22) / شفاعت می کنیم

آثار دعا برای فرج (22) / شفاعت می کنیم مَثَل ما وقتی برای فرج دعا می کنیم، مَثل سرباز معلولی در جبهه های جنگ است که چون به او قنّاصه (نوعی سلاح) نداده اند، از زمین، سنگ برمی دارد و با شجاعت به سمت دشمنان می اندازد. وقتی که دعای …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (21) / با خدا دوست می شویم

آثار دعا برای فرج (21) /  با خدا دوست می شویم مَثل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مَثل کسی است که دست راستش را به نشانه ی سوگند بالا بیاورد و شهادت بدهد که به امامت و ولایت چهارده معصوم از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و …

آثار دعا برای فرج حضرت مهدی (عج)

آثار دعا برای فرج (20) / با آقایمان صمیمی می شویم

آثار دعا برای فرج (20) / با آقایمان صمیمی می شویم مَثل ما وقتی که دعای فرج می خوانیم، مَثل دوستی است که نمی تواند دوست قدیمی اش را ببیند ولی برای او از راه دور پیام می فرستد و امید دارد که آدرس منزلش، همان آدرس قدیمی باشد. آن …